Imigrace vs. světová chudoba

Pan Kohout si myslí, že by jsme si měli každý vzít do svého obydlí jednu rodinu…

Pomůže to stávající situaci? Co zde budou dělat? Vyřeší to problém nebo to naopak uškodí? Jak se starat o cizí, když se sociální systém není schopen postarat ani o své občany?

Reklamy

Protest proti genocidě bílých lidí v Jižní Africe

V Jižní Africe probíhá tichá genocida, které světové sdělovací prostředky nevěnují pozornost. Její oběti patří k neprivilegované etnické skupině, jejíž utrpení je ve světě záměrně přehlíženo a v Jižní Africe neoficiálně podporováno. Několik milionů příslušníků tohoto etnika raději Jižní Afriku opustilo, než aby riskovali vlastní životy. Jiní jsou díky obrácenému rasismu nuceni žít v bídě a v každodenním strachu z přepadení nebo znásilnění. A svět mlčí.

My mlčet nesmíme. Dne 15.května se v Londýně a v dalších světových městech chystá protest proti genocidě bílých lidí v Jižní Africe. Podpořme jej i my. Vyjádřeme svou solidaritu s lidmi, se kterými nás spojuje jedna identita. Během soboty 15.5. ukažme svou účast s osudem našich soukmenovců v Jižní Africe položením bílé květiny před budovu jihoafrického velvyslanectví v Praze. Kdykoliv během dne. Celý příspěvek